hergebruikt composiet

Unieke meubels van hergebruikt composiet

06/12/2017

Nieuwe lockers, tafels en een koffiecorner in het Techniekgebouw zijn gemaakt van thermoharde composieten. Materiaal waar bijvoorbeeld plezierbootjes, windmolenbladen en silo’s van gemaakt worden. ‘Hiermee laten we zien dat het kan, dat de circulaire economie werkt’, aldus architect Maartje van den Berg.

Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim deed de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek naar hergebruik van thermoharde composieten. Materiaal dat zo hard is, dat het niet te recyclen is. De Windesheimonderzoekers zochten én vonden echter een oplossing om het materiaal te hergebruiken.

Circulaire economie

In architect Maartje van den Berg vonden de onderzoekers al snel een medestander. ‘Ik ben gegrepen door de circulaire economie, om anders met grondstoffen en bezit om te gaan en zuiniger te zijn op deze aarde’, vertelt zij bij de presentatie van het nieuwe meubilair. ‘En ik wil altijd iets oplossen dat groter is dan de vraag.’ Daarin is zij geslaagd. Met beperkte middelen is een hele verdieping van het techniekgebouw van Windesheim op duurzame wijze aangepakt. Oude lampen werden uit een bezemkast geplukt voor een tweede leven en de meubels werden gemaakt van hergebruikte composieten. ‘Hoe mooi dat dit is gelukt in een publiek gebouw waar de jongere generatie dagelijks aanwezig is’, aldus Van den Berg.

Wie geïnteresseerd is in hoogwaardige meubels van thermoharde composieten in zijn of haar huis of kantoor, moet nog even geduld hebben. ‘Het produceren van deze meubels was zeer arbeidsintensief en heeft het nodige bloed, zweet en tranen gekost’, vertelt Ten Busschen. ‘Economisch rendabel is het dus nog niet. Maar we hebben wel laten zien dat het kan. En we hebben voor iedere student en bezoeker direct zichtbaar hoe de circulaire economie kan werken’.

Fossielvrije en Circulaire Campus

‘Het project past uitstekend bij de duurzaamheidsambities van Windesheim’, zegt Raimond Hutten, adviseur Huisvesting bij Windesheim. ‘Onze ambitie is om in 2023 onze Campus fossielvrij te hebben. Om dat te realiseren, kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van zonne-energie en windenergie. Daarnaast is de ambitie om een Circulaire Campus te realiseren. Dit project is daar een mooi voorbeeld van en daarom was ik gelijk enthousiast toen ik over de plannen hoorde. Bij alle verbouwingen, renovaties en vanuit onderhoudscontracten  onderzoeken we de mogelijkheden om alle grondstoffen voor materialen binnen het economisch systeem in de grondstoffencyclus behouden en telkens opnieuw hoogwaardig te gebruiken. Bij dit project hebben we hoogwaardig meubels van hergebruikt kunststof gemaakt’.

Lees meer over het project hier: Circulair Interieur Windesheim

Bron: Unieke meubels van hergebruikt composiet in Techniekgebouw Windesheim