Stoas Vilentum Hogeschool


onderwijs / publiek / werken

Stoas Vilentum Hogeschool wilde een duurzaam gebouw met ruimte voor ontmoeting tussen studenten en docenten.

Ze schreven daarvoor een prijsvraag uit, waarvoor een team van architectenbureau BDG, waarvan Maartje van den Berg onderdeel was, een compact ontwerp maakte met minimaal energieverlies.

Het concept is niet hiërarchisch: elke verdieping heeft dezelfde vorm en hetzelfde uitzicht. Het ontwerp laat een open gebouw zien door vides tussen de bouwlagen, zodat interactie en ontmoeting wordt gestimuleerd.

Er is gespeeld met plekken voor rationeel werken, zoals practicumlokalen en kantoorfuncties, en onvoorspelbare ruimtes voor spontane ontmoetingen en het nieuwe werken.

Opdrachtgever Stoas Hogeschool
Omschrijving Ontwerp Stoas Hogeschool: lerarenopleiding voor de agrarische sector. Wageningen University & Research Centre.
Advies­werkzaamheden Architect, Projectleider (in dienst van BDG)
Status Realisatie 2013
Omvang 3.500 M2 met uitbreiding in 2e fase tot 5.500 M2