rgc braamberg arnhem

Regionaal geestelijk gezondheidcentrum (RGC) de Braamberg Arnhem


werken / wonen / zorg

Het nieuwe RGC De Braamberg is gelegen op een groene locatie in de nabijheid van het Rijnstate ziekenhuis. De sfeer en structuur van het gebouw stralen rust en overzicht uit.

Het ontwerp is gebaseerd op een grote mate van flexibiliteit. Zo bestaat het gebouw uit een voor- en achterhuis verbonden door een brede hoofdingang. Deze opzet maakt een functieclustering en scheiding van de patiëntenstromen mogelijk en helpt bij oriëntering en ontsluiting.

Het voorhuis geeft invulling aan de ambulante functie voor individuele behandeldoeleinden en het achterhuis geeft ruimte aan therapieruimtes, twee open afdelingen en een gesloten afdeling.

Stedenbouwkundig gezien ligt het gebouw als een zelfstandig object in z’n groene omgeving. Het parkeren vindt deels onder het gebouw plaats en deels verscholen tussen gebouw en bosrand waardoor auto’s vanuit het omringende landschap minimaal zichtbaar zijn.

Betonkernactivering en warmte- en koude opslag maken het gebouw comfortabel en milieuvriendelijk.

Opdrachtgever Pro Persona (Gelderse Roos)
Omschrijving  GGZ zorg polikliniek en verblijf, ambulant, therapie,  parkeren, inpassing landschappelijke setting
Advies­werkzaamheden Ontwerp, landschapsinrichting  (In dienst van Wiegerinck Architecten).
Status Opgeleverd in 2007
Omvang 14.500 m² bvo