ideeschets Seveningen waterwoningen

ideeschets Sevingen in IJselmuiden


wonen

Wonen aan het water is voor veel mensen een droom en daarom realiseerde Maartje van den Berg een ideeschets voor Sevingen bij IJsselmuiden.

Daarbij werden suggesties gedaan voor meerdere soorten woningen, zoals een dijkwoning, een zomerdijkwoning en een woonboot.

De woningen pasten qua ontwerp goed bij elkaar en in het landschap, en sloten aan bij de wens om watergebonden te wonen.

 

Opdrachtgever:  Haven Seveningen
Omschrijving: Ontwikkelvisie recreatie (dijk) woningen en woonboten.
Advieswerkzaamheden: Architectuurschets (in dienst van Verweij & Partners).
Status: Studie afgerond in 2006.
Omvang: 7.600 m2