Groepswoning Zorg in Grou


werken / wonen / zorg

Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) schreef in 2003 een prijsvraag uit. Ze waren op zoek naar een nieuw ontwerp voor groepswonen.

Maartje van den Berg maakte een concept waarbij flexibiliteit voorop stond. Het gebouw werd in het ontwerp onderverdeeld in meerdere bouwvolumes en sloot aan op de landelijke omgeving en naburige gebouwen.

Niet alleen het gebouw zelf was in het ontwerp opgenomen, maar ook de terreininrichting werd bestudeerd en meegenomen in het concept.

 

Opdrachtgever:  College Bouw Zorginstellingen.
Omschrijving:  Studie naar groepswonen verpleeghuiszorg.
Advieswerkzaamheden:  Ontwerp
Status:  Studie
Omvang: ca 3.600 m2