scholencluster eerbeek jetses triangel

Aanbesteding realisatie drie scholenclusters


onderwijs / zorg

De gemeente van Brummen en de schoolbesturen van de zes scholen in Brummen wilden één integraal huisvestingsplan.

Ondanks de gezamenlijke visie bleek het lastig om iedereen op één lijn te krijgen en een gezamenlijke uitvraag te doen op basis van Design & Build. Daarom heeft Maartje van den Berg de gemeente en de scholen ondersteund in het traject en de aanbesteding.

De zes scholen worden nu ondergebracht in drie clusters. Het resultaat van de aanbesteding is  om één van de clusters te laten ontwerpen en bouwen door Janssen de Jong Bouw uit Hengelo. De andere twee clusters worden ontworpen en gebouwd door Koopmans Bouwgroep.

Sinds 2005 zijn de gemeente en schoolbesturen al in gesprek om tot een Integraal Huisvestingsplan (IHP) te komen.  Vanuit de visie dat samenwerken en prestatiegericht aanbesteden daadwerkelijk meerwaarde levert op de punten kwaliteit en duurzaamheid, is gewerkt aan een gezamenlijke uitvraag op basis van Design & Build.

Er is besloten om een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt te zetten voor de realisatie van zes basisscholen. Design & Build met een optie voor het onderhoud waarbij duurzaamheid en Plan van Aanpak (communicatie/ realisatietijd MVO/ social return) zijn belangrijk onderdelen van de gunningscriteria.

Opdrachtgever Gemeente Brummen
Omschrijving Aanbesteden en realiseren van 3 duurzame scholenclusters (totaal 6 scholen inclusief kdv/opvang)
Advies­werkzaamheden Aanbestedingsadvies, PvE , Procesmanagement, verificatie
Status Cluster 1 opgeleverd is 2016, cluster 2 opgeleverd in 2016, cluster 3 in voorbereiding
Omvang 1730 + 1550 + 2575 m² bvo