vereniging-vrouwen-hogere-opleiding-interview-leyla-godoy

De Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) interviewt Leyla Godoy

02/12/2018

De Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding (VVAO) is een netwerk van hoger opgeleide vrouwen, ambitieus en sociaal betrokken. De VVAO zet zich in voor de positieverbetering van vrouwen en werkt aan hun empowerment.

“Voor het toelicht” is de nieuwe rubriek in de nieuwsbrief van de afdeling Zwolle van  VVAO en Leyla Godoy is hiervoor gevraagd om mee te doen aan een interview en over haar leven te praten, over welke stappen zij gezet heeft, waarom en hoe het is gegaan.

Hierbij de interview:

In onze nieuwe rubriek vertelt Leyla Godoy als eerste haar verhaal. Leyla is architect, ze woont sinds 2011 in Nederland. Zij komt uit Venezuela en is voor de liefde naar Nederland gekomen. Over die grote stap en wat het met zich meebracht heeft ze ons een en ander verteld op het VVAO-lustrum in 2017.
Voor Leyla was van meet af aan duidelijk dat ze in haar nieuwe land wilde werken, als architect. Nog voor ze het inburgeringstraject had afgerond, liep ze al een stage bij een architectenbureau. Alleen een geldig diploma was niet voldoende voor het vinden van een baan. Waar moet je zoeken als je geen contacten hebt? Hoe kun je werken als je niets weet van de manieren van doen op je vakgebied in dat nieuwe land? Als je nog geen gevuld portfolio hebt? Door onorthodoxe keuzes te maken.

Onbetaald werk

Het was crisis toen Leyla naar Nederland kwam, in de bouw lag het werk vrijwel stil, architecten kregen nauwelijks opdrachten. Vanwege haar gebrek aan ervaring en kennis van de Nederlandse markt, zou Leyla ook in betere tijden moeilijk aan een baan gekomen zijn. Misschien was de crisis wel een gunstige factor voor haar, bureaus hadden mensen moeten ontslaan. Zij bood aan onbetaald werk te doen en kreeg zo de kans al werkend te ontdekken hoe in Nederland de architectuur werkt. Na een jaar kon het bureau haar nog geen betaalde baan aanbieden, voor haar een signaal om de sprong te wagen voor zichzelf te beginnen.

Netwerken

‘De vrijheid om te ontdekken is voor mij belangrijker dan zekerheid,’ zegt Leyla, het zelfstandig ondernemerschap past bij haar. Maar hoe krijg je opdrachten? Toen een bekende een tuinhuisje wilde bouwen, bood ze aan het ontwerp te maken, met de realisatie van een project kon ze een portfolio beginnen.
Een andere stap was het opbouwen van een netwerk. Leyla werd lid van allerlei clubs en organisaties in haar woonplaats Ommen en in de regio. De VVAO is er een van. Ze is ook lid van een fotoclub, dat is niet alleen leuk, het vergroot ook haar kennissenkring. Als mensen je kennen, weten ze je te vinden, iedereen heeft wel eens een architect nodig. Door actief te zijn kun je ook invloed uitoefenen. In een kleine plattelandsgemeente als Ommen maken mannen nog veelal de dienst uit, ook de bouwwereld is een mannenbolwerk. Leyla is bestuurslid van ZP Ommen, een netwerkgroep van zelfstandige ondernemers in Ommen. Wil je meer invloed hebben als vrouw, dan moet je je stem laten horen, is haar overtuiging. Ook je gezicht laten zien op borrels waar alleen mannen komen.

Eigen bedrijf, eigen stijl

Bij de stichting WOW, Wij Ondernemende vrouwen van het Vechtdal, kwam ze in aanraking met andere vrouwen met een eigen bedrijf. Hier leerde ze Maartje van den Berg kennen, de enige andere architect in het gezelschap. Met Maartje vormt Leyla nu Blossom Architecture. Beide vrouwen hadden eerst een eigen bedrijf, door samen te werken kunnen ze gebruik maken van elkaars netwerk, ook kunnen ze de taken verdelen, elk heeft eigen kwaliteiten.
Essentieel voor de samenwerking is dat ze dezelfde ideeën hebben over het werk. Blossom Architecture heeft duurzaamheid als uitgangspunt en wil bijdragen aan een circulaire economie. Energieneutraal bouwen, hergebruik van materialen, toekomstgericht ontwerpen, voor Leyla en Maartje zijn het geen loze woorden, zij zien hun manier van werken als een uitdaging, als een opdracht.

Tips

Iets nieuws opbouwen kost tijd en het is hard werken, zegt Leyla. Ze is tevreden met wat ze bereikt heeft, maar het was niet een kwestie van geluk hebben. Het kan jaren kosten, maar als je gelooft in wat je wilt bereiken, en er in blijft geloven, dan gaat het ook gebeuren. Haar partner heeft haar al die jaren gesteund, ook dat was, en is, belangrijk. Leef vandaag, is haar laatste tip. Heb je een ideaal, stel het niet uit, ga er voor.

Foto en tekst: Herma de Beer