Circulaire economie

Blossoms motto: ‘Alles wat bestaat heeft waarde’.

Wilt u ook bouwen volgens de principes van de circulaire economie? Zonder verspilling, kapitaalvernietiging en schadelijke stoffen? Duurzaam en met een blik op de toekomst? Lees snel meer over circulair bouwen en hoe Blossom architecture dit toepast in al haar projecten. Van architectuur tot interieur en landschap.

Principes circulaire economie

Alles wat bestaat heeft waarde. Niets hoeft verloren te gaan. Dat is simpel gezegd de essentie van circulaire economie. Een toekomst waar niemand meer materialen koopt is in zicht. De producent neemt zijn materialen weer terug als de consument er klaar mee is. Omdat de producent zijn producten later weer retour krijgt, gaat hij zich inzetten om goede producten te maken, die makkelijk demontabel zijn. Dat is een fundamentele verandering in de economie. Het zorgt er bovendien voor dat we afraken van een steeds groter wordende berg afval. Daarbij wordt tijdens productie, verwerking en gebruik van het product opgelet dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen.

Circulair bouwen

Blossom architecture past dit principe toe in de architectuur. Is er beschikking over een bestaand gebouw, dan wordt in kaart gebracht wat hergebruikt kan worden. Zowel voor interieur, architectuur als landschap. Bij nieuwbouw wordt een gebouw of woning een ‘materialenbank’. Van alle materialen weet Blossom architecture hoe het is gemaakt en welke stoffen zijn gebruikt. Bovendien is alvast bepaald hoe het wordt hergebruikt als het gebouw niet langer dienst doet. Door gebruik te maken van losse verbindingen kunnen onderdelen intact worden hergebruikt en ingenomen.

Circulaire economie omvat zoveel meer…

Blossom architecture zit al vanaf het begin in de voorhoede. Samen met andere voorlopers ontwikkelt drijvende kracht Maartje van den Berg het principe steeds verder. Zij is gelieerd aan wetenschappelijke onderzoeken van TNO en TU Delft. Circulair bouwen omvat daarom veel meer dan in een paar woorden is uit te leggen. U moet het zelf zien, ervaren en toepassen op uw project. Het kost uiteindelijk niet meer geld, het vraagt alleen een andere investering. Stop vandaag nog met kapitaalvernietiging en weggooien. Neem Contact op met Maartje van den Berg en laat u informeren. Of bekijk het portfolio van Blossom architecture op de homepagina.

wageningen balie touw

Voorbeeld: Stadhuis Wageningen

Met de inrichting van het stadhuis Wageningen laat Blossom Architecture met architect Maartje van den Berg zien alle principes van circulaire economie te beheersen. Van verlichtingsplan, tot vloerafwerking en wanden: alle materialen worden uiteindelijk door de fabrikanten en leveranciers teruggenomen. Van elk materiaal is het productieproces onder de loep genomen, nergens wordt mens of milieu nodeloos geschaad. Van de manier waarop het leer wordt gelooid, tot de manier waarop oude springtouwen duurzaam zijn verwerkt tot eyecatchers. Kijk op de homepagina voor meer voorbeelden.

Ontmoeting, welbevinden en de mens

Blossom gelooft in duurzaamheid. Al vanaf haar eerste project houdt Maartje van den Berg zich bezig met duurzame projecten (bijvoorbeeld asfaltverwarming in 1996!) waarbij het geluk en gezondheid van de mens voorop staan. Innovatie, circulaire economie en architectuur gaan hand in hand.

Op het pad naar een duurzame wereld is de waardering van de gebouwde omgeving en het beleefde welbevinden een net zo belangrijk randvoorwaarde als energiezuinigheid of optimale gebouwtechniek.

Meer weten…? Maartje aan het woord:

Mijn motto “alles wat bestaat heeft waarde”.

Ik zal mijn visie op de circulaire economie uitleggen  aan de hand van de steekwoorden waarom en hoe.

Beginnend met Waarom?

Waarom een circulaire economie?

Bevolkingsgroei, consumptiegroei, een mondiale slag om grondstoffen en lineaire businessmodellen zetten druk op de grondstoffenvoorraden die eindig zijn.

herman miller circulaiere economie groene kantooromgevingWe willen onze aarde niet verder uitputten. Grondstoffen worden steeds schaarser en we creëren steeds meer afval. Uit onderzoek* blijkt  dat zo’n 50% van alle uit de aarde onttrokken materialen naar de bouwsector gaan. Daarnaast zou de bouw verantwoordelijk zijn voor 50% van al het gegenereerde afval.  In Nederland neemt de bouwsector 50% van het nationale grondstoffenverbruik voor zijn rekening en heeft 40% van al het afval betrekking tot bouw en sloopafval .**

Als we onze aanpak niet wijzigen putten we de aarde uit en wordt de afvalberg steeds groter.

Dat willen we de volgende generaties niet aandoen. De circulaire economie is een oplossingsrichting die kan leiden tot financiële baten, grondstoffenvoorzieningszekerheid, het aanjagen van innovatie en banencreatie.

Als je het anders aanpakt: namelijk circulair blijkt dit een groot voordeel op te leveren;
Niet alleen voor onze aarde maar ook voor de makers en de gebruikers.

 

Circulair inkopen en inrichten levert wat op:
minder risico voor de makers en extra kwaliteit voor de gebruikers!

afbeeldingen Herman Miller

* Sustainable Energy for All; Abood , 2012, United Nations Global Compact en Accenture, 

** Schoolderman, 2014

 

Hoe? 

herman miller circulaire economie gezonde kantooromgevingHoe kan het motto ”alles wat bestaat heeft waarde” een leidmotief  zijn als je gaat bouwen of in richten?

“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change”  Charles Robert Darwin

Als eerste denk ik dat het belangrijk is de juiste stakeholders te kiezen.
Een goede ondersteunende vraag hierbij is: “wie heeft er een belang?” direct gevolg door: “wie neemt de beslissing(en)?”

Wil je circulariteit stimuleren dan zal je in mijn optiek de maker verantwoordelijk moeten maken.
De maker heeft namelijk een belang. Bijvoorbeeld een economisch belang.  Hoe maakt hij zijn product zo dat gebruikers tevreden zijn (ze willen het graag hebben) en hij tevens winst maakt?

Jarenlang hebben we gewerkt volgens het use & waste model.
Je gebruikt iets en vervolgens gooi je het weg als je het niet meer nodig hebt.
Voor de fabrikant gaat daarmee kostbaar materiaal (en geld) verloren. Enkele pioniers wisten dit al eerder en veranderde het lineaire model in een circulaire variant. Ze haalden de waste op (bijvoorbeeld kopieermachines) en maakte de “waste” onderdeel van het hernieuwde product. Kwetsbare onderdelen werden vervangen. Er werd vervolgens een nieuwe buitenkant gemaakt. Zodoende kon er een beter product gemaakt worden voor minder geld.
Met als resultaat: minder afval en een tevreden gebruiker (en daarmee een tevreden fabrikant)

Als je hier wat langer over nadenkt snap je meteen waarom we het niet hebben over circulariteit (of duurzaamheid) maar over de circulaire economie.

Het woord economie is een drager van het principe geworden. Door een goed grondstoffenbeheer te voeren kan de maakzijde van het product efficiënter worden vormgegeven. Gelukkig is er meer. Doordat de gebruikte grondstoffen anders worden ingezet wordt er ook duurzamer ontworpen. Het product moet zo in elkaar zitten dat onderdelen met verschillende levensduur gedemonteerd en vervangen kunnen worden. Dit gedeeltelijk vervangen kan een gevolg van slijtage zijn maar ook gevolg van mode of voorkeuren.

Doordat sommige onderdelen langer (of oneindig …) meegaan zullen ze anders worden vormgegeven en ligt het voor de hand dat daarmee ook de kwaliteit toeneemt.

Nu komt ook de gebruiker in beeld: deze krijgt meer waar voor zijn geld.

Het wordt ook eenvoudiger om in te spelen  op veranderingen en gewijzigde behoeften in het gebruik. Arbo componenten kunnen eenvoudiger geborgd worden zodat het meubilair ook in de toekomst voldoet aan de meest optimale omstandigheden voor een gezonde werkstijl.

Maar het is ons niet om de economie te doen; die helpt alleen het wiel in beweging te brengen.
We willen af van de steeds grotere berg afval, we willen betere producten en bewustere fabrikanten! Kunnen de idealen nog groter?

Ja hoor: we willen de wereld verbeteren en de mens gelukkiger en gezonder maken.