AVG-Blossom-Architecture

AVG verklaring van Blossom

12/06/2018

Voor Blossom Architecture staat uw belang te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij diensten en oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Hierbij gaan we van uw perspectief uit en proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op uw wensen en belangen, gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.
Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Blossom streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website achterlaat, zodanig te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Als u een informatieaanvraag of anderszins contact hebt met Blossom, legt Blossom uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden. Alle aan Blossom verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Blossom aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Lees hier de AVG verklaring van Blossom ARCHITECTURE.